Bilimsu | Mühendislik, Danışmanlık, Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 • DOLUSAVAKLAR, ENERJİ KIRICILAR, HAVALANDIRICILAR

 • BALIK GEÇİDİ MODELLEMESİ

 • KAPAK HİDRODİNAMİĞİ

 • VORTEKS OLUŞUMU

 • KÖPRÜ VE NEHİR HİDROLİĞİ

 • BARAJ GÜVENLİĞİ

 • TAŞKIN BENZETİMLERİ

 • DENİZDEN SU ALMA VE DEŞARJ YAPILARI

 • SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİ

 • YAPILAR ETRAFINDA RÜZGAR YÜKLERİ

 • TÜRBÜLANS MODELLEME

BİLİMSU Hakkında

Bilimsu hidrolik mühendisliği alanında bilgisayar benzetimleri ile analiz ve tasarım yapan ve bu amaçla yazılım geliştiren bir ar-ge kuruluşudur. Doğal ortamda ve mühendislik yapılarında gerçekleşen akım problemleri için matematik model oluşturup, sayısal çözümü için yazılım geliştirir ve fiziki model veya prototip verileri ile doğrulanmasını sağlar.PROJELERİMİZ

Proje

Müşteri

Taşkın ilerlemesi analizi için yazılım geliştirme
KOSGEB
Sema HES iletim kanalında kapasite analizleri
C G Enerji A.Ş.
Piyano tuşu savak tasarımı için sayısal benzetimler
KALEHAN GENÇ ENERJİ A.Ş.
Soğutma suyu pompa havuzlarında kritik batıklık için sayısal benzetimler
TeknoVision A.Ş.
Hava vanalarının dinamik kalibrasyonu için test düzeneği tasarımı
DSİ-TAKK Dairesi
Su iletim tünellerinde hava-su etkileşimi için sayısal analizler
KOLİN A.Ş
Dolusavak havalandırma yapılarından havalandırma için sayısal analizler
KALEHAN GENÇ ENERJİ A.Ş.
Göynük su iletim hattında su darbesi analizleri
ÇALIK ENERJİ A.Ş.
İskenderun termik güç santrali soğutma suyu iletim kanalı ve pompa havuzunda sayısal benzetimler
ATLAS ENERJİ A.Ş.
Aşağı-Kaleköy barajı haznesinde heyelan sonrası oluşan su dalgaları çin sayısal benzetimler
KALEHAN GENÇ ENERJİ A.Ş.

Yazılımlarımız

GELİŞTİRDİĞİMİZ

SELBIL

Taşkın modelleme, analiz

UNIRES

Kanallarda uniform akım analizi

GATED

Hidrolik kapaklarda hidrodinamik aşağı-çekme analizi

TUBES

Zamanda salınan boru akımlarında sönümleme-yükseltme

RESHYD

Baraj haznelerinde deprem etkisinde hidrodinamik basınç analizi

RESRUN

Baraj haznelerinde deprem etkisinde dalga tırmanması

TURDES

DES modeli kullanan 3B türbülanslı akım çözücü